Müügitingimused

Müügitingimused kehtivad premiumhorse.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Premium Horse OÜ, registrikoodiga 14281592 (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus , tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
Veebipood jätab endale õiguse teha e-poe pakutavates teenustes ja müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastuvad e-poes.

Hinnad

 1. Veebipoel on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.
 2. Kui on e-poes on muudetud hindu peale Tarbija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Veebipood tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

Tooted ja tellimuse vormistamine

 1. Veebipoes  kuvatavad tooted on kas kohe laos olemas või tellimisel (orienteeruva tarneaja edastab Veebipood, kui tellimus on laekunud või saab infot küsida info @ premiumhorse.ee). Veebipoes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu Veebipoe programmides.
 2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Veebipoes olevad tootekirjeldused võivad sisaldada tahtmatuid vigu ja ei pruugi olla ammendavad.
 3. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita siis võtab Veebipoe töötaja Tarbijaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Tarbijale tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul.
 4. Veebipood jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist, kui toote hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis, tellitud kaup on laost otsa saanud või kui Tarbija ei vasta käesolevate e-poe kasutustingimuste nõuetele. Sellisel juhul võtab Veebipood Tarbijaga ühendust ja tagastab tasutud summa või pakub välja asendustoode.
 5. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis, vajutada nuppu „Mine maksma“ ning täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus. Veebipood väljastab Tarbijale kirjaliku arve soovitud toodete eest tasumiseks, mis saadetakse Tarbija poolt sisestatud e-posti aadressile esimesel võimalusel (mitte rohkem kui 3 tööpäeva jooksul).
 6. Müük toimub siis kui Tarbija on kinnitanud tellimuse Veebipoe interneti lehe kaudu ning on tasunud selle eest.
 7. Tarbijal palume täita andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Kauba kohale toimetamine

 1. Toodete tarneaeg Eesti Vabariigi piires on kuni 5 (viis) tööpäeva:
 2. Juhul kui tellitud kaupa ei ole võimalik teele lähetada 5 tööpäeva jooksul, lepib Veebipoe klienditugi Tarbijaga kokku sobiva tarneaja.
 3. Kaupade transport toimub vastavalt ostja poolt kassa lehel tehtud valikule:
  Itella SmartPOST pakiautomaat: 4,00€, Omniva pakiautomaat: 4,00€ või Tulen ise järgi
 4. Valides kauba tarneks „Tulen ise järgi“, annab Veebipood tarbijale teada, millal tooted on laos olemas ja neile on võimalik järele tulla. Seejärel tuleb kliendil Veebipoega kokku leppida, millal ja kus kaup üle antakse.
  Kasutades teenust “Tulen ise järgi”, tuleb Veebipoe esindajale esitada tellimuse number
 5. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

14-päevane tagastusõigus ja tellimuse tühistamine

 1. Juhul, kui Tarbija soovib tellimusest loobuda ja Veebipood ei ole tellimust jõudnud veel teele panna, on võimalik tellimus tühistada. Tellimuse tühistamiseks tuleb esimesel võimalusel vastavasisuline soov saata e-posti aadressil info@premiumhorse.ee , tuues välja tellimuse numbri ja makserekvisiidid (oma nime ja arveldusarve numbri).
 2. Ostetud kaup on ostjal võimalik 14 päeva jooksul kasutamata kujul tagastada ning kauba eest raha tagasi saada või see välja vahetada muu toote vastu, andes vastavast soovist tähtaja jooksul teada aadressil info@premiumhorse.ee, tuues välja tellimuse kinnituse numbri ja makserekvisiidid (oma nime ja arveldusarve numbri).
 3. Tagastatavad tooted tuleb tagasi saata viivitamatult tagastamisest teatamisest ning tagastamisega seotud kulud kannab Tarbija.
 4. Raha kantakse tagastatud toote eest Tarbija arveldusarvele 30 päeva jooksul alates kauba tagasi laekumisest.
 5. Tagastusõigus ei kohaldu, kui toode on kasutatud, see ei ole originaalpakendis või kui pakend on rikutud. Sellistel juhtudel ei tagasta Veebipood Tarbijale kauba eest raha, ei võta toodet tagasi ja toimetab selle uuesti Tarbijale. Kulud katab Tarbija.
 6. Kui toode tagastatakse, sest müüja on saatnud vale toote, siis kompenseerib müüja lisaks ostusummale ka kauba tagasisaatmisega seotud kulud 30 päeva jooksul arvates tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Pretensioonide esitamise kord

 1. Pretensiooni esitamise õigus on Tarbijal kahe aasta jooksul kauba kättesaamisest ning Veebipoe poole tuleb pretensiooniga pöörduda kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, esitades arve, mille alusel kauba eest tasuti. Veebipood ei võta vastutust kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise või rikkumise tõttu. Veebipoel lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Veebipood ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud mis tahes kahjude eest.
 2. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood. Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@premiumhorse.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

  Privaatsus /isikuandmete töötlus

 1. Veebipoe lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse kooskõlas isikuandmetekaitse seadusele ning neid ei avaldata kolmandatele osapooltele. Veebipood kogub Tarbija isikuandmeid tellimuse vormistamisel.
 2. Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja paki kättetoi,metamise aadress.
 3. Veebipood kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada teenuseid premiumhorse.ee veebisaidil. Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
 4. Tarbija annab e-poes andmeid sisestades vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile kauba kohale toimetamiseks vajalikke andmeid.
 5. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku e-poes.
 6. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 7. Veebipood ei edasta Tarbija kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Erandiks on juhud, kui Tarbija viivitab maksetega. Sellisel juhul on Veebipoel õigus nõuda ka Tarbijalt arve tasumise sissenõudmisega kaasnevate kulude hüvitamise (sh kulud õigusabile ja inkassoteenusele).
 8. Isikuandmeid töötleb Premium Horse OÜ (14281592).

Vastutus

 1. Veebipoel lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Veebipood ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud mis tahes kahjude eest.
 2. Tarbija kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
 3. Tarbija vastutab ise kõikide e-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
 4. Tarbija vastutab täielikult e-poe Müügitingimuste vastasest, seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Veebipoele, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas nõustub Tarbija, et on tutvunud Müügitingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega.

Erimeelsused
Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule